Nahoru

Laser je bezpochyby jednou z nejefektivnějších metod obrábění. Využití účinků záření /světla pro různé potřeby počínaje světelnými efekty, přes využití v medicíně až po materiálové obrábění je nesmírně široké.

Laser pro značení je jedním z nich. Vyznačuje se využitím své energie pro pálení (resp. gravírování) do materiálu. Pro značení se používají různé typy laserů v různých konfiguracích.

Sepsal jsem 5 základních bodů jak zjišťujeme, který laser doporučíme pro danou aplikaci:

 

1. Zdroj laseru

Automator CEE - LaseryVše se odvíjí od materiálu, který chcete značit. Podle materiálu zvolíme odpovídající zdroj. Když použijete nevhodný zdroj, paprsek laseru se na materiálu neprojeví.

Pevnolátkové lasery emitují záření o vlnové délce 1.064 nm a používají se především pro značení kovových materiálů jako jsou ocel, hliník, nerez, mosaz, měď, leštěné i kartáčované povrchy, některé druhy plastů a také keramika, kámen, a další. Speciálním typem pevnolátkového laserového zdroje je například “zelený laser” (Green VIS II) s vlnovou délkou 532 nm se hodí pro plasty obecně. Označení „zelený“ (green) napovídá o barvě jeho viditelného záření.

Oproti tomu CO2 laser (model Alpha) je vhodný pro organické materiály: dřevo, papír, karton, kůže, sklo guma, přírodní produkty (ovoce, zelenina), pečivo atd. Zdroj CO2 využívá kratší vlnové délky a proto je jejich energie menší a lépe se hodí pro organické povrchy. 

Rovněž UV laser je vhodný pro průhledné materiály, nejlépe plasty. 

Ne vždy je nutné použít speciální laserový zdroj. Z našich zkušeností vyplývá, že nejvíce používaným typem zdroje je běžný pevnolátkový laser model FYBRA II s optickým kabelem nebo VIS II, který ale nevyužívá optický kabel. Speciálním zdrojem typu aWave disponuje laser nanoVIS. U tohoto laseru je frekvence paprsku upravena automaticky během značení. 

 

2.Výkon laseru

Automator CEE - LaseryVýkon laseru je dobré sledovat jen pokud potřebujete dosáhnout rychlejší čas značení. Ne vždy platí rovnice: silnější laser = kontrastnější (hlubší) stopa v materiálu. Výkonnější laser má také vliv na délku používání laseru. 

Když si pořídíte levnější laser s nižším výkonem, budete muset využívat až 90% výkonu a tím zkrátíte životnost laserového zdroje. 

Různé laserové zdroje nabízí různé výkony, takže u vláknového se setkáte s řádově do 50W, ale u Green laseru jen do 10W. 

 

3. Optika

Optikou rozumíme obecně díly nacházející se v hlavě laseru. To je ta část laseru, ve které dochází k usměrnění paprsku pomocí zrcátek ve vychylovací

Automator CEE - Lasery

 

 hlavě. Laserový paprsek nakonec prochází čočkou. Čočka je vlastně soustava dvou oblých skelných ploch. Hlavní funkcí čočky je získat sbíhavý paprsek, aby dopadal na povrch v určité ohniskové vzdálenosti.

Vlastnosti čočky určují nejen ohniskovou vzdálenost, ale také rozměr plochy, ve které paprsek může

 značit. Říkáme tomu značící pole. Maximální pole u standardní čočky F-160 je 110 x 110 mm. V rámci této plochy můžete značit libovolnou grafiku v rámci jednoho projektu. 

V případě větší grafiky je nutné zvolit větší čočku nebo zajistit pohyb hlavy laseru nad značeným povrchem. 

 

4. Integrace/komunikace

Automator CEE - LaseryPokud chcete laser používat, musí splňovat určité podmínky pro bezpečný provoz. Laserový paprsek nesmíte pozorovat volným okem, vždy je nutné mít brýle s ochranným filtrem pro danou vlnovou délku.

Jinou možností je “zavřít” laser do pracoviště s pevnou konstrukcí a s pozorovacím okénkem z ochranného skla s filtrem. Pracoviště jsou vybavena bezpečnostními prvky jako jsou optické závory, spínače dveří, světelná signalizace, vlastní bezpečnostní okruhy (total stop, emergency stop) a podobně. 

Pokud chcete, aby laser načetl data pro značení z nějaké databáze nebo interního systému, je nutné laser vhodně zapojit. K tomu slouží komunikační rozhraní jako je Ethernet, I/O, Profinet a další. 

 

5. Vzorky

Automator CEE - LaseryPro konečné potvrzení toho, že jsme vybrali vhodný laser slouží vzorové díly označené konkrétní konfigurací laseru. Označíme vzorové díly a předáme je zákazníkovi vždy s kompletní informací o použité konfiguraci a nastavení parametrů. 

Při zprovoznění použijeme tyto zvolené a odsouhlasené podklady z testování. 

Vzorky jsou nedílnou součástí celého projektu a proto jim věnujeme značnou pozornost. Chápeme, že jsou pro klienta zásadním podkladem a proto v reportu uvádíme přesné a srozumitelné informace, abychom předešli nedorozuměním a nesprávným rozhodnutím.

 


 

Petr Vrána – Automator CEE
„Pomáhám najít řešení jak označit/popsat cokoliv na jakýkoliv materiál trvale a kontrastně.

LinkedIn Profil

 


 

>> Na rozcestník technologií

<< Zpět na výpis článků