Nahoru

Datamatrix vs. čárový kód označené laseremZnačení DMC kódu (DataMatrix), QR kódu nebo čárového kódu trvale a přímo do materiálu.

Jaký je rozdíl mezi jednotlivými kódy a jaké je moje doporučení pro výběr vhodné technologie.

 

 

Mnoho výrobců značí své výrobky nebo díly nějakým kódem, který je daný odběratelem či normou.
Pro trvalé značení kódů přímo do materiálu doporučujeme laser nebo mikroúderové systémy – oboje využívají SW pro automatizaci, načítání dat z kódů nebo značení kódů podle databáze. 

V praxi potkáte nejčastěji dva typy kódů: 1D (jednorozměrný) a 2D (dvourozměrný).

 

1D kód je popsaný jen v ose X (např. Code128, EAN…) 2D kód využívá obě osy X i Y (např. kódy QR, DMC…)
2D kód označený laserem

 

1D čárový kód (tzv. barcode) je často používaný pro značení rychloobratového zboží nebo nářadí a to z důvodu všestranné použitelnosti.
  • Čárový kód se používá v případech, kdy se v kódu nachází ID produktu, krátký TAG nebo webové stránky.
  • Do čárového kódu je možné vkládat malý počet znaků (od 25 do 30), protože každý znak prezentuje čárku a mezeru v kódě.
  • Výhodou je jeho nenáročné čtení a také nízké náklady na pořízení čtečky a jednoduchá tvorba kódu v softwaru.
  • Čárové kódy známe ze supermarketů, z výkresové dokumentace, používá se ve zdravotnictví a logistice.
2D kód jako například DMC a QR kód používají logiku čtverců a dalších tvarů pro základní kódování dat.
  • Využívá tvaru matice, říká se mu též maticový. 
  • Dokáže zapsat větší počet dat (do 2800 znaků) na velmi malou plochu.
  • Výhodou 2D kódu je, že pozbývá nutnost být připojený na interní síť, odkud by čerpal další informace (v matici jsou všechny potřebné informace již obsaženy).
  • Další výhoda je ve způsobu kódování. I v případě částečného poškození kódu čtečka nebo kamera bez problémů kód přečte. 

>> Který kód zvolit?

  • Pokud používáte kód komerčním způsobem a nejste limitovaní plochou popisu pro kód, je pro vás vhodnější čárový nebo QR kód. 
  • Pokud jste nuceni popisovat kód na co nejmenší plochu, tak doporučujeme DMC (DataMatrix kód). V takovém případě platí, že při minimálních rozměrech dosáhnete možnost použít maximální počet znaků.

>> Popis kódů laserem a mikroúderem

Software pro řízení laserů a mikroúderových strojů od společnosti Automator Marking Systems disponuje správou 1D čárových kódů, 2D kódů (DMC, QR) a matic UID.
Informaci v kódu dokáže software s každým popisem měnit na základě nastaveného algoritmu. Další možností je načítání informací pro zakódování z interní sítě firmy a mění je v reálném čase. Veškerý přenos informací tak probíhá v reálném čase automaticky.

Spolupracujeme s předními dodavateli čteček a kamer, takže pro každou aplikaci vyzkoušíme a doporučíme vhodný model nebo se přizpůsobíme volbě klienta.

Několik příkladů značení DMC kódu z naší praxe na různé materiály:

Značení 2D kódu laseremZnačení kódu laserem do plastu

 

Ondřej König
specialista na technologie pro trvalé značení

>> propojme se! LinkedIn profil

 

<< K přehledu technologií

<< Kontaktujte nás