Nahoru

Datamatrix vs. čárový kód označené laseremMnoho výrobců značí své výrobky nebo díly nějakým kódem, který je daný odběratelem případně normou. Pojďme se v krátkosti podívat na jednoduché vysvětlení kdy se obvykle používá a jaké jsou možnosti.  Pro značení kódů doporučujeme laserové značení nebo mikroúderové značení – obojí využívá SW pro automatizaci, načítání dat z kódů nebo značení kódů podle databáze. 

V praxi existují dva typy kódů, a to 1D (jednorozměrný) a 2D (dvourozměrný).

 

 

1D čárový kód je popsaný jen v ose X (např. Code128, Codabar a EAN)  2D kód je v porovnání s 1D kódem popsaný v ose X i v ose Y (např. kódy QR, DMC…)
2D kód označený laserem

 

1D čárový kód (tzv. barcode) je často používaný pro značení rychloobratového zboží nebo nářadí a to z důvodu všestranné použitelnosti. Čárový kód se používá v případech, kdy se v kódě nachází ID produktu, popřípadě krátký TAG nebo webové stránky. Do čárového kódu je možné vkládat malý počet znaků (od 25 do 30), protože každý znak prezentuje čárku a mezeru v kódě. Výhodou je jeho nenáročné čtení a také náklady na pořízení čtecího zařízení a jednoduchá tvorba kódu v softwaru. Čárové kódy najdeme obvykle na zboží v supermarketech, na výkresech výrobních firem, na výrobku, u kterého sledujeme pozici ve výrobním procese a na zdravotnických pomůckách.

2D kód jako například DMC a QR kód používají logiku čtverců a dalších tvarů pro základní kódování dat. Vzhledem k tomu, že 2D kód je popsaný v tvaru určité matice, říká se mu též maticový. Tímto způsobem je možné zapisovat větší počet dat (do 2800 znaků). Výhodou 2D kódu je, že pozbývá nutnost být připojený na interní síť, odkud by čerpal další informace (v matici jsou všechny potřebné informace již obsaženy). Další výhoda spočívá ve způsobu kódování, takže i v případě částečného poškození kódu je možné kód přečíst. 

>> Který kód zvolit? 

Pokud používáte kód komerčním způsobem a nejste limitovaní plochou popisu pro kód, je pro vás vhodnější čárový nebo QR kód. 

Pokud jste nuceni popisovat kód na co nejmenší plochu, tak doporučujeme DMC (Datamatrix code). V takovém případě platí, že při minimálních rozměrech dosáhnete možnost použít maximální počet znaků.

Popis kódů laserem a mikroúderem

Software od společnosti Automator s.r.I. (v případě laserů SW Eugenius a také software pro řízení mikroúderových strojů) disponují správou 1D čárových kódů, 2D kódů (DMC, QR) a matic UID. Informaci v kódu dokáže software s každým popisem měnit na základě nastaveného algoritmu, popřípadě přijímá informace z interní sítě firmy a mění je v reálném čase. Informace jsou v reálném čase předány do interní databáze a dál ke zpracování.
Spolupracujeme s předními dodavateli čteček a kamer, takže pro každou aplikaci doporučíme vhodný model a nebo se přizpůsobit volbě klienta.

 

Několik příkladů značení DMC kódu z naší praxe na různé materiály:

Značení 2D kódu laserem Značení kódu laserem do plastu

 

Ing. Gabriel Kuba M.Sc.

Regionální manažer pro oblast Moravy

 

<< K přehledu technologií

<< Kontaktujte nás