Nahoru

Vláknový laser pro značení je pokročilá technologie, která se používá k trvalému značení různých materiálů, jako jsou kovy, plasty, sklo a keramika.

Abychom si to lépe představili, pojďme se podívat na základní principy fungování vláknového laseru a jak se používá k značení.

Princip vláknového laseru

 

1. Laserové médium

Vláknový laser využívá optické vlákno jako aktivní médium, které je dopováno (obohaceno) prvky vzácných zemin, jako je ytterbium. To znamená, že uvnitř vlákna jsou příměsi, které pomáhají generovat laserové světlo.

 


2. Excitace vlákna

Energie (obvykle ze zdroje diodového laseru) je přiváděna do optického vlákna. Tato energie vzbudí (excitací) atomy uvnitř vlákna, což způsobí, že začnou emitovat světlo (fotony). Když světlo z diodového laseru vstoupí do optického vlákna, přenáší energii na atomy ytterbia uvnitř vlákna.

 


3. Zesílení světla

Fotony se pohybují tam a zpět v rámci optického vlákna díky zrcadlům na obou koncích vlákna. Během tohoto pohybu se generuje stále více fotonů stejné vlnové délky (koherentní světlo), což vede k zesílení světelného paprsku..


4. Výstupní laserový paprsek

Jakmile je světlo dostatečně zesíleno, je z jednoho konce vlákna uvolněno jako úzký a intenzivní laserový paprsek.

 

 

Lasery pro značení a gravírování jsou typické svými vlastnostmi:

Laser pro značení Fybra II

  • Směrování paprsku

Výstupní laserový paprsek je směrován optickým systémem (systém čoček a zrcadel) na povrch materiálu, který chceme značit.

  •  Interakce s materiálem

Když laserový paprsek dopadne na povrch materiálu, jeho vysoká energie způsobí, že se materiál na velmi malém místě rychle zahřeje, vypálí nebo odpaří.

  •  Vytváření značení / stopy v materiálu

Tento proces je díky SW, např. SW EuGenius™  velmi přesně řízen, což umožňuje vytvářet složité vzory, texty nebo kódy na povrchu materiálu. Díky vysoké přesnosti laserového paprsku jsou značky čitelné a to nejen pro lidské oko, ale také pro čtečky kódů a kamery. Protože laserový paprsek ovlivní povrchovou strukturu materiálu, značení je trvalé a neodstranitelné.  

Výhody vláknových laserů pro značení

Přesnost a kvalita: Umožňuje velmi přesné značení s vysokým rozlišením.

Rychlost: Značení je velmi rychlé, což je ideální pro průmyslové aplikace.

Trvanlivost: Značky vytvořené vláknovým laserem jsou odolné vůči opotřebení, teplu a chemikáliím.

Flexibilita: Může značit různé materiály a vytvářet různé typy značek (čárové kódy, loga, sériová čísla apod.).

Vláknový laser pro značení je vysoce efektivní nástroj, který nachází široké uplatnění v různých průmyslových odvětvích díky své přesnosti, rychlosti a trvanlivosti výsledných značek.

 

Podívejte se na naše vláknové lasery.

 

Pavel Straka – Automator CEE
„Postarám se o to, aby vaše značení bylo nesmazatelné, flexibilní a při zachování nízkých nákladů.

LinkedIn Profil

 

 

>> Na rozcestník technologií

<< Zpět na výpis článků