Nahoru

Laserové pracoviště

Přibývá firem, které využívají pro značení laser. Výrobci často nahrazují jiné technologie pro označování z důvodu ekonomičtějšího provozu a univerzálního využití. Laser můžete používat v samostatném pracovišti nebo jej zakomponovat do složitých výrobních celků. 

Před samotným pořízením laseru vás zajímají detaily jeho provozu, bezpečnosti a samozřejmě nákladů. Vybrali jsme 8 nejčastějších otázek, které denně zodpovídáme:

 

1. Jaké jsou celkové náklady spojené s pořízením a provozem laserového značicího zařízení?

Jinými slovy: „Kolik vás ta sranda bude stát?“ 

Investice do nové technologie zahrnuje kalkulaci všech nákladů včetně bezpečnostních prvků, energií na provoz, náhradní díly a náklady na spotřební materiál. 

Kromě samotného laseru (laserový zdroj a jeho řídicí jednotka) počítejte dále s bezpečnostním pracovištěm (příklady pracovišť) a jeho výbavu

  • veškeré manipulační prvky jako jsou vertikální, rotační a další přídavné osy
  • bezpečnostní prvky (např. optická bariéra, senzory, kamery)
  • čtečky kódů a verifikátor
  • odsávací systém  

Náhradní díly – podle typu laseru bývají součástí nabídky na laserový systém. Typicky sem patří laserový zdroj, optické díly, zaostřovací čočky a další. 

Spotřeba energií – každý výrobce uvádí spotřebu energie pro konkrétní laserový systém. Tento údaj se liší zejména podle výstupního výkonu laseru. 

Náklady na spotřební materiál – výhodou laseru je právě samostatný provoz bez doplňování jakéhokoliv spotřebního materiálu.


2. Jaká je přesnost a konzistence značení pro různé materiály?

Lidé z firem se obvykle zajímají o kvalitu značení a schopnost laseru pracovat s různými typy materiálů ve svém výrobním procesu.

Zde platí jediné: musíme to vyzkoušet! 

Zákazníkům připravíme vzorové značení přesně dle jejich zadání na vzorové díly, které nám poskytnou.  I když se jedná o standardizovaný materiál (konkrétní typ oceli, plastu, atd.), vždy provádíme zkušební vzorky. 

 


3. Jaký je výkon laserového zařízení a jak rychle dokáže zpracovat výrobky?

Výkon laseru je hlavním parametrem, který poukazuje na energii laserového paprsku v místě kontaktu s materiálem.  Výkon ovlivňuje čas, který je nutný k označení daného materiálu. Čím vyšší je výkon, tím bude čas kratší a naopak. 

Rychlost značení je možné ovlivnit také grafikou. U textů je určující, zda-li použijete čárový font nebo font s výplní. Značení fontů s výplní (TTF) trvá delší dobu, než znaky s jedinou čárou.. 

Pro maximální úsporu času využijte Datamatrix generované kódy.


4. Jakými bezpečnostními opatřeními je laserové zařízení vybaveno a jak je zajištěna bezpečnost operátorů?

Laserový paprsek může způsobit poranění a ohrozit zdraví člověka. Nesmíte se dívat do místa, kde laser značí (gravíruje) a neměli byste jím mířit do prostoru mimo pracovní plochu. 

Ověřte si proto, v jaké bezpečnostní třídě bude laser pracovat. 

Obsluha bude pracovat bez obav s laserem ve třídě I. Laser bude dodaný v ochranném krytování a s bezpečnostními prvky. 

Laser v bezpečnostní třídě IV je vlastně samotný laser s řízením a je nutné jej dál zakrytovat. Většinou se jedná o aplikace v lince, ve větším strojním celku nebo si krytování zajistíte u vlastní konstrukce.  Pro používání laseru platí určité normy a pravidla, se kterými vás dodavatel musí seznámit.


5. Jak je laserové zařízení integrováno s existujícími výrobními procesy a jaká je jeho flexibilita?

Laserové systémy jsou řízeny vlastním operačním SW, které vyvíjí každý výrobce v rámci svého know-how. Lasery Automator ovládáte v programu EuGenius®, který umožňuje komunikaci s externím prostředím pomocí signálů, Ethernet, Profinet/Profibus případně zcela autonomně bez připojení.

 


6. Jaká je očekávaná životnost zařízení a jaká je dostupnost servisní podpory?

Životnost laserů je dána způsobem a četností použití. Klíčovým dílem je zdroj laserového záření. Výrobci uvádí MTBF jako parametr odhadované životnosti při zachování ideálních podmínek použití. 

Dostupnost náhradních dílů zajišťuje dodavatel laserového systému. Automator CEE garantuje svým zákazníkům náhradní díly dle platné legislativy. 


7. Jaký je postup školení operátorů a jakou podporu poskytujete po nasazení?

Školení obsluhy laseru probíhá obvykle při předání stroje. Náš servisní technik vysvětlí a seznámí obsluhu s praktickým použitím laseru: 

  • z čeho se skládá laser, případně celý stroj
  • jak vytvořit projekt a nastavit potřebné parametry
  • bezpečnostní pokyny pro správné užívání laseru 

Po uvedení do provozu je technik k dispozici pro následné dotazy a požadavky spojené s používáním laseru. 


8. Jaké jsou environmentální dopady a jakým způsobem je zajištěno odpovědné nakládání s odpady?

Laserová technologie je tzv. čistá technologie. Na provoz laseru není nutné spotřebovávat nic víc než elektrickou energii ze sítě. 

Uživatelé nemusí vykazovat žádné odpady a s nimi spojené povinnosti.

 

Určitě vás napadnou další otázky, rád Vám na ně zodpovím.

 

Pavel Straka – Automator CEE
„Postarám se o to, aby vaše značení bylo nesmazatelné, flexibilní a při zachování nízkých nákladů.

LinkedIn Profil

 

 

>> Na rozcestník technologií

<< Zpět na výpis článků