Nahoru

Tak, jako si lidé předávají základní informace o sobě ve formě vizitek, stroje se lidem představují pomocí výrobních štítků.
Každý stroj by měl mít na sobě správně označený výrobní štítek s čitelnými základními údaji.

Výrobce strojů odpovídá za správné a kvalitní označení svého produktu. Náležité značení je součástí systému řízení jakosti a jeho význam přesahuje pouhé splnění zákonné povinnosti.

Správné a čitelné označení výrobních štítků je dané požadavky trhu, odběratelů i obecně platných norem. Proto je důležité, aby byly štítky označeny bezchybně a případně evidované pro účely kontroly, zpětné informovanosti.  

Ať už potřebujete dooznačit již připravené výrobní štítky nebo vytvořit vlastní štítek, doporučuji použít mikroúder, laser nebo razidla. Každá technologie má své výhody a také je vhodná pro určité konkrétní provozy a podmínky. 

Označení štítků těmito technologiemi je nesmazatelné a odolné vůči všem chemickým, mechanickým či jiným vlivům.


Níže uvádím nejdůležitější kritéria, která ovlivní konečný výběr vhodné metody:

ROZMĚRY ŠTÍTKŮ

 • Zásadní informací pro další kritéria jsou minimální /maximální rozměry štítku
 • Velikost štítku musí korespondovat s velikostí značicího pole u dané technologie
 • Standardně je to do 180 x 180 mm v případě laseru (může být i větší)
 • V případě mikrobodu pak do 300 x 400 mm (limit udává velikost značicího pole)
 • Celkové řešení ale umíme přizpůsobit libovolným rozměrům štítků  

OBSAH ZNAČENÍ

 • Zjistěte, jaké údaje potřebujete na štítku značit. 
 • Jak často budete měnit jednotlivé údaje. 
 • Ověřte si, jakým způsobem budete data pro značení načítat – např. ruční zadávání, z přečteného kódu, xls databáze, z interního systému … 

 


FIXACE ŠTÍTKU 

 • Zajistěte stabilní pozici štítku, v opačném případě nebudou informace na vašem štítku čitelné!
 • Pro tyto účely používáme různé mechanické či pneumatické upínací prvky.
 • Při značení kontaktní metodou pomocí mikrobodu nebo ražby budete muset štítek zafixovat proti vibracím a nechtěnému posunutí vlivem tlaku. 
 • Při značení laserem dodatečné uchycení nemusíte nijak zvlášť řešit, ale je vhodné zvolit paletový způsob uložení štítků a značit více kusů najednou.

 

 


KAPACITA ZNAČENÍ

 • Ujistěte se, kolik štítků potřebujete označit celkem resp. za nějaký časový úsek.
 • Výrobní štítky můžete značit po jednom nebo v dávkách, případně v automatickém podavači.

AUTOMATIZACE 

 • V případě velkého počtu značených štítků, uvažujte o automatizaci celého procesu. 
 • Automatizace se týká především manipulace se štítky:  zakládání / odebírání pomocí automatického podavače štítků.
 • Start značení můžete ovládat koncovými spínači nebo jinak.
 • Příklad značení výrobních štítků laserem pomocí automatického podavače štítků ATF.

 


SLUŽBA 

 • Když nemá smysl uvažovat o nákupu celého zařízení, je v případě malých množství možné domluvit službu označení připravených štítků.
 • Jinou variantou je pronájem stroje po omezenou dobu, kdy si firma označí štítky sama, například pro speciální zakázku.
 • Ověřte si možnost kooperace pro značení štítků přímo se mnou.

 

 


Jaká je platná legislativa v oblasti výrobních štítků v ČR? 

Náležitosti spojené s identifikací strojních zařízení stanovuje nařízení vlády České republiky č.176/2008 Sb.

Na zařízení a konstrukci výrobce musí uvést viditelně, čitelně a nesmazatelně označené tyto údaje:

 1. název společnosti, úplná adresa
 2. označení strojního zařízení
 3. CE podle § 8
 4. série a typ
 5. výrobní a sériové číslo
 6. rok výroby

Řešíte zrovna značení výrobních štítků? Poradím vám a pomůžu vybrat vhodnou technologii, označím pro vás vzorové kusy a samozřejmě dodám celé řešení.

 

Pavel Straka – Automator CEE
„Postarám se o to, aby vaše značení bylo nesmazatelné, flexibilní a při zachování nízkých nákladů.

LinkedIn Profil

 

 

>> Na rozcestník technologií

<< Zpět na výpis článků