Nahoru

Zajímavé aplikace, pro které využijete mikrobod, laser nebo lis pro značení. V těchto případech to není číslo nebo logo, ale jiný účel k jakému tyto stroje využijete.  

Stroje pro značení přímo do materiálu mají jednu společnou vlastnost. Svým působením změní nějak povrch nebo strukturu materiálu. V některých případech lze jejich využití nalézt i pro úplně jiný účel než jen značení čísel a znaků.  

 

LASER 

Podstatou laserové technologie je bezkontaktní způsob reakce s materiálem. Povrch materiálu změní barvu nebo je odebrána tenká vrstva v místě působení paprsku. K čemu všemu kromě značení lze lasery využít? 

Odstranění vrstvy laserem

Odstranění povrchové vrstvy před další operací

Potřebujete odebrat nehomogenní svrchní vrstvu pro dosažení rovnoměrného povrchu. Může to být odstranění rzi, abraziva nebo olejového povlaku na materiálu. Laserový paprsek šetrně a velmi přesně odebere část materiálu přičemž spodní vrstvy zůstávají neporušené.   

V případě vrstvených plastů je pomocí laseru možné dosáhnout odebrání jedné vrstvy například z důvodu zachování průhlednosti. Ideální jsou všechny anodizované povrchy, barvené a vrstvené.

Tvorba stupnic 

Přesnost laserové technologie uplatníte také v případech vyznačení stupnice měřidla. Laserem vyznačíte nejen rysky, ale také značky, čísla a další náležitosti. Protože je laserový popis trvalý, hodí se pro všechny typy měřidel i do extrémních podmínek.

 

MIKROBOD 

Mikroúderový stroj řízený vlastní řídicí jednotkou je velmi přesný a díky tomu je každý jeden bod v materiálu vyznačený velmi precizně a na předem dané souřadnici.
Této vlastnosti využijete především pro vyznačení bodů například:
Značení umístění otvorů pro vrtání 

Mikroúderovým hrotem označíte každé jedno místo, kde je potřeba provrtat materiál skrz. Vytvoříte tak přesný rastr bodů, kam umístíte nástroj pro vrtání.  Usnadníte si nejen přesné měření, ale také pozicování vrtáku a výsledné děrování bude přesné a kvalitně provedené. Viz. video 👇

RAŽBA

Děrování štítků lisem

Pro klasickou metodu otisku razidel do materiálu používáme stroje s efektem úderu nebo klasické lisy bez úderníku. I tyto stroje slouží nejen ke značení, ale i k dalším operacím kde je zapotřebí stejná síla a přesné pozicování materiálu. Usnadníte si tak celý proces a je možné jej využít pro menší i větší série.

Děrování plechů a štítků lisem

S jednoduchým přípravkem lze připravit pracoviště pro vysekávání děr nebo tvarů do hliníkového plechu. Může být ovládáno ručně nebo automaticky s pneumatickým válcem a koncovým spínačem signalizujícím usazení dílu na správné místo.

Lisování nýtů, spojů

Lze i to i bez použití kladiva a hrubé síly. Zalisování nýtů a dalších součástek do materiálu je ideální práce pro všechny lisy. Ručně nebo pneumaticky ovládané, s pomocí speciálního nástroje ušetříte lidské kapacity.

Zavírání víček lahví

Vezměte si na pomoc náš lis, když potřebujete zavíčkovat lahve! Jednoduchý princip a ultra snadná obsluha stroje.

 

 


Gabriel KubaGabriel Kuba – Automator CEE
„Strojírenství je můj svět. Stroje pro značení do něj přirozeně patří. Doporučím vám řešení, které vám bude fungovat.

LinkedIn Profil

 

 


>> Na rozcestník technologií

<< Zpět na výpis článků