Nahoru
Značení tlakových lahví mikroúderem

Jak na značení lahví po obvodu

Značení tlakových lahví vyžaduje speciální řešení. Naše zařízení je navržené a konstruované pro značení lahví před jejich další distribucí. Lahve jsou již nabarvené a značení musí být dobře viditelné

U tohoto projektu jsme museli vzít v potaz tyto zásadní faktory: 

  • lahev musí být dobře fixovaná během značení
  • zajistit správnou pozici značicí hlavy vůči lahvi
  • s ohledem na délku popisu je nutné lahví otáčet 

Založení lahve probíhá ručně obsluhou. Lahev je usazena na zakládací prvky, které se osadí na drážkové profily základny. Pro různé průměry lahví jsou vždy vyrobeny dvojice těchto zakládacích prismat.

Mikroúderová značicí hlava ADP5090 je instalována pod úhlem tak, aby byla zajištěna kolmá pozice hrotu vůči zaoblenému povrchu v každém okamžiku značení.


Univerzální řešení pro různé velikosti lahví

Text pro značení je načítán z předem připraveného projektu v řídící jednotce AC500, která pracuje nezávisle na PC. Projekt značeného textu obsahuje proměnná pole.  Stroj je připraven pro značení lahví od průměru 100 mm do 180 mm a délek od 200 mm do 750 mm. 

Použité parametry: 

  • výška znaků 4 mm
  • použitý hrot DOT3 s úhlem zkosení 90°
  • hustota bodů 40 bodů/cm
  • rychlost značení 20 sekund / 1 ks 
  • tlak 4 bar
  • upínání lahví manuální s ruční upínkou s předepnutou pružinou


Potřebujete něco podobného?

Připravíme řešení přímo pro váš provoz