Nahoru
Mikroúder ve výrobní lince

Spolehlivá automatizace

Velký počet výrobců požaduje implementovat stroj pro značení – mikroúder nebo laser – v rámci již zavedeného výrobního procesu. Našim úkolem je navrhnout a dodat značicí stanici a zakomponovat ji tak, aby se stala součástí výrobní linky a to v tempu daném výrobním taktem. Tyto nároky splňují naše mikroúdery ADP (a také lasery). Značení pomocí mikroúderového stroje je přesné, rychlé a trvalé!

Mikroúderový stroj ADP5090 s AC500 řídicí jednotkou a motorizovanou vertikální osou Z jsme začlenili do výrobního procesu. Data pro značení získáváme prostřednictvím PLC z lokální databáze.


Mikroúder pro značení ve výrobě

Ideální pro integraci do výrobní linky

Značicí mikroúderová hlava je instalovaná na pojízdné konzole, která automaticky upravuje vzdálenost od značeného povrchu. Stanoviště je vybaveno kamerou, která po zafixování dílu ověří jeho správnou pozici. Poté kamera posílá signál do řídící jednotky. Značicí hrot je uveden do startovací pozice na dané souřadnice a značení je zahájeno.

Popis jednoho dílu trvá 5 vteřin, použitý značicí hrot DOT3, kapacita značení (výrobní linky) 500 ks označených dílů za směnu.

Výhody tohoto řešení:

  • tento typ značení je vyžadovaný výrobcem z důvodu sledovatelnosti dílů po jejich uvedení do provozu
  • rychlé a neodstranitelné značení v povrchu dílu
  • automatizace procesu značení
  • nevyžaduje spotřební materiál ani časté odstávky stroje kvůli čištění

 


Video z aplikace


Potřebujete něco podobného?

Připravíme řešení přímo pro váš provoz