Nahoru

Spolehlivá automatizace

Velký počet výrobců potřebuje implementovat značicí stroj (mikroúder nebo laser) v rámci již zavedeného výrobního procesu. Našim úkolem je navrhnout a dodat značící stanici a zakomponovat ji tak, aby se stala součástí výrobní linky a to v tempu daném výrobním taktem. Tyto požadavky splňují naše mikroúdery ADP. Značení je přesné, rychlé a načítání dat probíhá z databáze.

Náš mikroúderový stroj ADP5090 s AC500 řídící jednotkou a motorizovanou vertikální osou Z jsme začlenili do výrobního procesu.


Ideální pro integraci do výrobní linky

Mikroúderový stroj je instalován na pojízdné konzole, která automaticky mění vzdálenost od značeného povrchu. Stanoviště je vybaveno kamerou, která po zafixování dílu ověří jeho správnou pozici. Poté je vyslán signál do řídící jednotky, značící hrot je uveden do startovací pozice na dané souřadnice a značení je zahájeno.

Popis jednoho dílu trvá 5 vteřin, použitý značicí hrot DOT3, kapacita značení (výrobní linky) 500 ks označených dílů za směnu.

 

VIDEO z aplikace najdete zde


Potřebujete něco podobného?

Připravíme řešení přímo pro váš provoz