Nahoru

průmyslové značeníKdyž jsem se v roce 2003 seznámil s průmyslovým značením, bylo povědomí veřejnosti o značení výrobků a dílů dost chabé. Nebylo vůbec jednoduché vysvětlit během minuty telefonického rozhovoru proč volám, co je vlastně “průmyslové značení” a proč by to firmu mělo zajímat.

Ačkoliv se termín průmyslové značení v průběhu dalších let “vžil” do terminologie internetových vyhledávačů, pořád není zcela zřejmé co se za ním skrývá. Pojem “průmyslové” je tak trochu zavádějící, protože značení se objevuje naprosto v každém odvětví výroby – nejen průmyslové, ale i zemědělské, spotřební, potravinářské, módní, atd.

Musím ale přiznat, že situace se během let podstatně změnila. Lidé ve firmách už vědí, že jejich výrobky je potřeba nějak značit a požadavky na značení prorůstají do různých činností firmy. Průmyslové značení je značně všeobecný pojem a záběr aplikací, které jsme dosud realizovali je velice široký. Setkali jsem se s nejrůznějšími (někdy i bizarními) potřebami proč někdo potřebuje označit své výrobky, vybavení, pracovní prostředky a podobně.

Přemýšlel jsem o tom co mají jednotlivé požadavky společné a výsledkem je 10 důvodů, které vedou výrobce či uživatele ke značení:

  1. Zákon, norma – mnoho výrobků musí být značeno z důvodu nařízení platných norem a předpisů, (např. značení součástek a dílů podle technických či obchodních norem)  
  2. Ochrana proti padělkům – zamezit padělání vlastních výrobků je jedním z primárních zájmů každého výrobce, obvykle se ke značení využívají kódy a také logo (např. Datamatrix kód, QR kód, značení šarže, atd.)
  3. Sledovatelnost v průmyslu 4.0 – hotový výrobek svoji životní dráhu nekončí, naopak, dostává se do procesu používání, proto je v mnoha případech nutné opatřit jej nesmazatelným značením nesoucím množství informací pro zpětnou dohledatelnost ohledně jeho původu; součástí je napojení systémů značení na vnitřní informační infrastrukturu výrobce. (např. 2D kódy přímo na výrobku)
  4. Marketing – značení ryze obchodního charakteru, které pomáhá produkt vylepšit, lépe prodat, najít své odběratele (např. slogan výrobce na výrobku)
  5. Záruka – z důvodu záruky je mnoho výrobků značeno kódy obsahujícími údaje o výrobě kvůli pozdějším otázkám ohledně záruky (např. součástky aut, strojů)
  6. Informace pro spotřebitele – toto značení pomáhá spotřebitelům používat produkt (např. piktogramy k použití, informace o výrobku)
  7. Občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost – značení na výrobku, které minimalizuje rizika spojena s jeho používáním (např. bezpečnostní pokyny)
  8. Estetika – značení do materiálu lze v některých případech použít pro zvýšení estetického dojmu (např. laserové značení fotografií na výrobku)
  9. Personalizace – zvyšuje hodnotu produktu, značky a může být se stát přidanou hodnotou či doplňkovou službou (např. výrobky s monogramem) 
  10. Povrchová úprava – použitím některých technologií lze docílit změnu povrchu (např. laserem odstranit část materiálu)

Každý výrobce najde jeden nebo více důvodů pro značení svých výrobků. Často se stává, že zdánlivě složitý proces může vyústit v jednoduché, ale o to účinnější řešení. Naším úkolem je najít takové řešení, aby svému uživateli přineslo co největší efekt v rámci poměru cena/výkon. Díky dlouholetým zkušenostem a zázemí, které jsme vybudovali společně s naší mateřskou firmou Automator můžeme klientům nabídnout nejen špičkové technologie, ale také poradenství z praxe a osobní nasazení našich kolegů.

Video o tom, proč je dobré značit své výrobky nebo jak lze použít stroj pro značení i pro další povrchové úpravy najdete na našem Youtube.

Autor: Pavel Straka – Obchodní zástupce pro Čechy

<< K přehledu technologií

<< Kontaktujte nás