Nahoru

Průmyslové značení AutomatorNabourala aktuální COVID krize i váš investiční plán? Potřebujete doplnit technologické vybavení, ale nemáte zrovna prostředky pro celkovou platbu? Představujeme program možných scénářů financování pro pořízení některého ze systémů pro značení v naší nabídce.

V současné době řeší většina výrobních firem podstatné otázky dalšího fungování – samozřejmě především z hlediska objemu výroby, budoucího zaměření a získání nových klientů. S tím se většinou objeví i otázka, zda je možné nový výrobní program realizovat v dostatečné kvalitě a efektivně se stávajícími technologiemi. A velmi často závěrem je, že by pro splnění nových požadavků bylo potřeba pořídit nové technologie – a s tím jsou spojeny nemalé investice. A v současné situaci není možné nebo  žádoucí uvolnit na investice dostatečné prostředky. Jaké jsou tedy možnosti financování?

 

Pronájem technologie

Je to nejjednodušší způsob jak začít používat novou technologii a přitom ji nekupovat. Uzavírá se nájemní smlouva, stanoví se měsíční či týdenní nájem, a uživatel může začít značit takřka okamžitě. Přitom veškeré platby za pronájem technologie jdou přímo do nákladů. Většinou je stanovena minimální délka nájmu, a v některých případech lze nastavit nerovnoměrnou výši nájmu – čím delší doba nájmu, tím více najem klesá. 

Rozložení plateb za nákup 

Je to v podstatě poskytnutí úvěru ze strany dodavatele, kdy nutná investice do pořízení vybavení je rozložena na dohodnutý časový rámec a není tak nutné zatížit cash-flow uživatele. 

Finanční leasing

Dobře známá varianta financování, kdy uživatel uzavře smlouvu s leasingovou společností o profinancování nákupu formou finančního leasingu. Výhodné je, když dodavatel technologie dlouhodobě spolupracuje se zavedenou leasingovou společností a je tedy schopen nabídnout tuto možnost financování již spolu s nabídkou, navíc za výhodnějších než standardních podmínek. Naše firma spolupracuje s několika renomovanými společnostmi již řadu let. 

Operativní leasing

Tato varianta je obdobou operativního leasingu na automobily – zákazník si vybere stroj, dohodne délku operativního leasingu a to, zda je včetně servisu či bez servisu. Následně je mu předložena nabídka měsíčních plateb za používání stroje. Po skončení dohodnuté doby operativního leasingu se zákazník rozhodne, zda stroj vrátí, odkoupí ho za zvýhodněnou nabídku nebo bude v operativním leasingu pokračovat – za nových, výhodnějších podmínek. Často používanou variantou je, že po skončení dohodnuté doby operativního leasing uživatel vrátí používaný stroj a dostane nový, opět s novou smlouvou na další období. Výhodou je, že veškeré platby v rámci operativního leasingu uživatel dává přímo do nákladů v plné výši.

Kompletní outsourcing

Je to zřejmě nejsofistikovanějí varianta financování, při které zákazník platí za využitou kapacitu poskytnutého stroje či technologie a nic jiného. Základními variantami jsou fixní měsíční platba za užívání (obdoba pronájmu) nebo dokonce platba vztažena k výrobnímu, technologickému cyklu – typicky v případě průmyslového značení je dohodnuta sazba za jedno značení. Uživatel tedy platí jen za to, k čemu opravdu stroj použil. Tato varianta má několik zásadních výhod – platby jdou přímo do nákladů, platí se jen za skutečně odvedenou práci stroje a navíc, poskytovatel garantuje dostupnost stroje a jeho servis. Pokud tedy dojde k závadě, poskytovatel stroj bez dalšího složitého řešení vymění za funkční a uživatel pokračuje ve výrobě.

Všechny výše uvedené možnosti, jak financovat pořízení nových technologií do výroby, nabízí firma Automator CEE svým zákazníkům. Jsme připraveni zpracovat nabídku na míru i vašim potřebám a možnostem. Kdykoliv se na nás obraťte.

Autor: Ing. Petr Rokyta – jednatel společnosti

 

<< K přehledu technologií

<< Kontaktujte nás