Nahoru

Když ražba nestačí

Výrobci měřicích zařízení jako jsou vodoměry a plynoměry chtěli nahradit značení pomocí samolepicích etiket trvalým značením. Značení ražbou se ukázalo jako nedostatečné z důvodu nutnosti použít barevnou pásku a tedy další dodatečné náklady. Firmy ze Slovenska i z Polska se obrátily na naše partnery v zahraničí a do obou jsme dodali značicí laser VIS pro značení plastových dílů měřicích zařízení.

Důvodem pro zahájení spolupráce byly především zkušenosti ve značení, důvěra z již předcházejících projektů, spolehlivost, spokojenost s komunikací a samozřejmě nabídka vhodného laseru i s ochranným krytem.


Dva typy laserových strojů

Značení probíhá v ručním režimu – obsluha založí a odebere označený díl manuálně. Značí se text a kód. Čas pro značení nebyl stanovený. V jednom případě jsme laser dodali s krytem Omega, do druhé firmy pak model Superior s velkým pracovním prostorem a dvě speciální stanice. Jedna obsahující karusel, druhá obsahuje laser i mikrobod ADP pro dva typy značení.


Potřebujete něco podobného?

Připravíme řešení přímo pro váš provoz