Nahoru

Když chceme, aby bylo značení (identifikace) opravdu součástí výroby, musíme splnit jednu podmínku. Totiž propojit stroj, který bude díly značit s ostatními stroji a/nebo s informačním systémem firmy.

Stroje pro značení pracují ve dvou variantách: 

  • úplně samostatně (bez nutnosti připojit k PC) 
  • nebo jako součást většího celku

Když je nutné značicí stroje integrovat do výrobních linek, jednoúčelových zařízení nebo samostatných strojů, musí být zároveň napojené na další stroje a zařízení.

Souvisí to také se známým trendem ve výrobě – automatizací a zejména v souvislosti s Industry 4.0 

Všude, kde existuje automatizace, je nevyhnutné systémy vzájemně propojit tak, aby se navzájem viděly – slyšely – přijímaly a vysílaly signály. Prostě komunikovaly.

 

Typické příklady propojení našich strojů s interním systémem firmy:

nanoVISII laser Automator
Načítání dat ze systému SAP

Data, která je nutné vyznačit, se generují v systému firmy a řídící jednotka značicího stroje je získává z předem definovaného zdroje. Může to být databáze v systému SAP nebo tabulka formátu csv.

PŘÍKLAD: firma využívající systém SAP pro řízení výroby a dalších procesů zpřístupní určitou část pro načtení dat do značicího stroje. Přímo ze systému SAP je pak možné řídit mikroúderový stroj pro značení a eliminovat tak nutnost další obsluhy stroje. 

 

 

Načítání dat prostřednictvím čtečky kódů

Čtečka kódů v systému generuje znaky obsažené v kódu. Tyto znaky mohou být vloženy automaticky do projektu v řídící jednotce laseru nebo mikrobodu a následně vyznačeny. Je možné použít v případě EAN čárových kódů nebo QR nebo DataMatrix kódů. 

PŘÍKLAD: obsluha načte čárový kód z průvodky a získaná data se vyznačí na daný díl. Data pro značení je možné dál definovat: vybrat určitý počet znaků nebo část řetězce.

 

Snímač pro přenos signálu a řízení stroje

Když potřebujete řídit kdy přesně má značení probíhat. Prostřednictvím signálů ze snímače ovládáte – start značení – pozici značení – četnost značení a další akce.  

PŘÍKLAD: po založení dílu na správnou pozici v zakládacím přípravku vyšle polohový snímač signál do řídící jednotky stroje a spustí značení na předem definovaném místě dílu.


Komunikace s řídícím PLC

Koordinuje součinnost vícero strojů, různých zdrojů dat a vytváří ucelený propojený systém 

PŘÍKLAD: jednoúčelový stroj řízený jako samostatné pracoviště. Obsahuje stroj pro značení, snímač kódů s vyhodnocením kvality kódu, polohový snímač založeného dílu. Vše probíhá automaticky: obsluha založí díl, snímač pozice vyšle signál, spustí se značení kódu, signál po dokončení značení aktivuje snímač kódů, ten přečte vyznačený kód, v případě dosažené požadované kvality dochází k uvolnění označeného dílu z fixované pozice a obsluha odebere díl.

 

 

Komunikaci našich laserů i mikrobodů s externími zdroji dat zajišťují tato rozhraní (protokoly): RS232/485, TCP/IP , Profibus, Profinet, Ethernet. Pro propojení se systémem SAP je využíváno komunikační rozhraní OPC UA.

 

Jak lasery, tak i mikrobody jsou řízené prostřednictvím aplikačních SW, které vyvinul programátorský tým výrobce těchto strojů Automator Marking Systems s.r.l. (www.automator.com). 

Již víc jak 30 let Automator vyrábí a dodává digitání technologie laser a mikrobod. Při vývoji aplikačních softwarů pro řízení  strojů pro značení programátoři vychází především ze svých zkušeností z praktických aplikací, z poznatků trhu a z požadavků zákazníků. 

Díky podnětům přicházejícím z řad klientů neustále pracujeme na rozšiřování komunikačních protokolů tak, aby možnosti odpovídaly nárokům moderních provozů.

 


Ondřej König – Automator CEE
„Díky mé práci se stroje pro značení, ani vaše výroba nezastaví.

LinkedIn Profil

 


>> Na rozcestník technologií

<< Zpět na výpis článků