Nahoru

Mikroúderové značeníRozhodujete o pořízení nové technologie pro značení a jednou z možností je mikroúder.
Znáte tuhle technologii dobře nebo jen srovnáváte konkurenční nabídky?

Jak poznáte jestli má vůbec smysl o mikroúderu uvažovat? Sepsali jsme 6 nejvíc diskutovaných bodů, které byste měli vědět dřív než se pustíte do průzkumu trhu.

 

 

1. Životnost hrotu – milion úderů nebo dva miliony?

Hrot mikroúderového stroje pracuje jako miniaturní kladívko. Řízeným pohybem v trajektorii a sílou udělenou stlačeným vzduchem nebo elektromagnetem zanechává za sebou viditelnou stopu v materiálu. Hrot vytlačuje materiál do kterého narazí. Vznikají tak drobné prohlubně (mikro body).Opakovanými nárazy do materiálu se hrot opotřebovává a po dosažení určité hranice se ostrý hrot změní v oblou špičku.

Někteří výrobci uvádí informaci o životnosti hrotu. Udávají obvykle počet úderů hrotu do jeho opotřebení natolik, že je nutné jej vyměnit. Pravdou je, že opotřebení hrotu je charakteristika přímo úměrná dalším proměnným jako jsou tvrdost značeného materiálu a nastavení síly úderu. Proto je velmi těžké stanovit přesnou životnost hrotu pro konkrétní aplikaci a my tento parametr nikdy neuvádíme.

Hroty pro ADP mikroúdery jsou vyráběné z karbidu wolframu. Běžně značí materiály jako jsou nerez, černá ocel, mosaz, hliník, různé slitiny kovů a plasty, PVC atd. Za určitých podmínek lze značit i kalené nástroje, pak je ovšem nutné tolerovat rychlé opotřebení hrotu.

2. Pneumatika nebo elektrika?

Kruciální otázka. Jak jistě tušíte, kromě zajištění přívodu stlačeného vzduchu je to čistě akademická debata.

Pneumatické systémy dnes umí značit od velmi jemného a spojitého značení až po viditelně hlubší stopy jednotlivých bodů. Pro ADP mikroúdery existuje ucelené portfolio hrotů a metod značení (vibrační, bodový, spojitý, rytí) pro dosažení požadované kvality značení.

„V případě, že stroj budete používat na jednom místě nebo v lince, nemá význam uvažovat o elektrické verzi. Cena dílů pro elektrický pohon karbidového hrotu je řádově vyšší než je tomu u pneumatické verze.“: říká Ondřej König, technik.

Pokud ale chcete používat přenosnou hlavu, pak má elektrika své opodstatnění. Odpadá připojení k přívodu vzduchu a manipulace je jednodušší.

3. Mohu značit logo?

Ano! Software, který řídí mikroúdery ADP umožňuje značit loga a další grafiku připravenou ve formátu DXF.Na obrazovce řídící jednotky uvidíte grafiku v náhledu ještě předtím, než ji označíte.

Funkce Dry run spustí proces značení bez přívodu vzduchu/el.energie, a na obrazovce uvidíte jak se hrot posouvá a značí jednotlivé body. Tato funkce vám umožní nastavit takový pohyb hrotu, aby značil v potřebné trajektorii. V praxi to může být kvůli povrchovým nerovnostem, aby se vyhnul kolizi s dílem nebo aby hrot nepřeskakoval z jedného místa na druhé a značil co nejefektivněji. Jaké kódy lze značit mikroúderem?Značení datamatrix kódu mikroúderovým strojem

Ze základních kódů výrobního čísla, času, data a směny je možné využít i další proměnné a nastavit taková data, ze kterých SW vytvoří jedinečný alfanumerický řetězec. Ten je dále možné převést do některého z 2D kódů: Data Matrix nebo QR kód. Čtení kódů pak umožňuje přirozený kontrast vzniklý mezi světlými plochami kam dopadá světlo a tmavými oblastmi, které tvoří stíny.

Mikroúderem nelze značit 1D čárové kódy. U těchto kódu se pracuje s tloušťkou čáry a to na mikroúderu technologicky nelze provést.

4. Řídící software a komunikace

Software v řídící jednotce AC500 je vytvořen na systému Linux. Již v základní verzi SW najdete naprostou většinu nejvíc využívaných funkcí. Několik speciálních funkcí lze získat za příplatek v tzv. AC500 store. Software je již lokalizován do 40 jazyků včetně češtiny a slovenštiny.

Komunikaci standardně zajišťuje I/O připojení, které propojí řídící jednotku s interním systémem uživatele.

Další možností komunikace je RS232 nebo TCP/IP. Na úrovni síťové komunikace funguje připojení Profinet/Profibus a data z firemní sítě lze stahovat připojením Ethernet/IP.

5. Hlučnost

Největší hluk vzniká při dopadu hrotu na materiál a je velmi závislý na tvaru značeného dílu. V případě značení plné ocelové kostky je hlučnost pohybovat kolem 55dB.Při značení duté ocelové trubky pak i se stejným nastavením bude hlučnost překračovat hodnoty nad 100dB.

Odhlučnění je možné provést správným podložením značeného materiálu. Hlučnost je tedy dána rezonancí dílů. V případě, že je vyžadována nízká značení i u zmiňované trubky, doporučujeme značení rytím. U tohoto způsobu dochází k zabodnutí hrotu do materiálu a jeho tažením po povrchu materiálu vznikne nesmazatelná stopa. Díky tomu že hrot nevibruje, nedochází k otřesům dílu a nadměrnému hluku.

Pavel Straka – projektový manažer v Automator CEE

„Navrhuji efektivní řešení pro trvalé značení laserem, mikrobodem, ražbou“
LinkedIn profil

 

>> Na rozcestník technologií

<< Zpět na výpis článků